Contact

Neem voor meer informatie contact op met DDPR, via email: info@ddpr.nl

 

Algemene voorwaarden bezoekers DDPR evenementen

• Het betreden van DDPR evenementen of andere activiteiten geschiedt geheel voor risco van de bezoeker.

• Minimum leeftijd 18 jaar, legitimatie verplicht.

• De organisatie behoudt zich het recht voor eenieder de toegang te weigeren of te verwijderen van het evenement, zonder teruggaaf van entreegelden.

• De organisatie is niet aansprakelijk/ verantwoordelijk voor enig lichamelijk en/of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek.

• DDPR kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.

• Verlies van of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende zaken) van DDPR of door DDPR gehuurde zaken, zullen op de veroorzaker verhaald worden.

Dance and Design Productions
Alblasserdam
Email: info@ddpr.nl
www.ddpr.nl