Contact

Neem voor meer informatie contact op via info@ddpr.nl

 

Algemene voorwaarden bezoekers DDPR evenementen

  • Het betreden van DDPR evenementen of andere activiteiten geschiedt geheel voor risco van de bezoeker.
  • Minimum leeftijd 18 jaar, legitimatie verplicht.
  • De organisatie behoudt zich het recht voor eenieder de toegang te weigeren of te verwijderen van het evenement, zonder teruggaaf van entreegelden.
  • De organisatie is niet aansprakelijk/ verantwoordelijk voor enig lichamelijk en/of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek.
  • DDPR kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
  • Verlies van of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende zaken) van DDPR of door DDPR gehuurde zaken, zullen op de veroorzaker verhaald worden.

Dance and Design Productions – Alblasserdam – info@ddpr.nl – www.ddpr.nl